Bu düşünceler ışığında SİTA’nın 10 temel ilkesi şu şekilde özetlenebilir;

  1. Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA) bir düşünce kuruluşudur. Yakın bir gelecekte vakıflaşma sürecini tamamlayacak olan SİTA Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı olarak çalışmalarına devam edecektir.
  2. SİTA, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan kişiye ilişkin tüm hak ve özgürlükleri tanır.
  3. SİTA, Devletin varlığı ve bağımsızlığını savunur. Hukukun üstünlüğü prensibi ile Devletin Anayasa ve Yasalarına, halkın iradesinin yönetime özgürce yansıtıldığı demokrasiye, eşitliğe ve düşünce özgürlüğüne bağlılıktan ayrılmaz.
  4. SİTA, Kıbrıs Türk Halkının ortak değerleri, kültürü, örf, adet ve geleneklerine saygı duyar, onların gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki tüm çalışmaları destekler.
  5. SİTA, başlıca; Kıbrıs Sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz jeopolitiği ve AB alanlarında çalışmalar yapar.
  6. SİTA, ülkenin tüm sorunlarına, ideolojik hapsolmuşluklardan uzak, rasyonel, evrensel akla uygun ve sürdürülebilir çözümler arar.
  7. SİTA, çözüm arayışlarını, kendi yapmış olduğu faaliyetlere ilaveten, soruna taraf paydaşlarla, üyelerinin bir araya geleceği süreçler ve çalışmalarla sürdürür.
  8. SİTA, kendi ilke ve görüşlerinden başka hiçbir noktada taraf değildir. Hiçbir siyasi kuruluşun veya ideolojinin yanında veya karşısında değildir. SİTA, farklılıkları bir çatışma değil, zenginlik olarak görür.
  9. SİTA, yerel ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmayı fikir zenginleşmesinin, yeni ufuklara erişimin, gelişimin, güç birliğinin ve ortak aklın bir gereği olarak görür.
  10.  SİTA, tüm çalışmalarını, konusunda uzman kişilerce oluşturduğu çalışma gurupları ile yürütür.