SİTA Nedir?

Kıbrıs Türk Siyasal Araştırmalar Merkezi (SİTA),Kıbrıs Sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz ve AB başlıklarındaki konuları, üyeleri ve konulara paydaşlarla birlikte ele alıp, gerekli atölye çalışmalarını yaparak, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi sorun çözücü formüller halinde kamuoyuna sunmayı hedefleyen bir düşünce kuruluşudur.

Bilginin insanlık ve dünya üzerindeki dönüştürücü etkisi fikrine yürekten inanan SİTA, çağdaş, evrensel değerlere bağlı, laik, eşitlikçi, adil ve aydın bir toplum olgusuna ancak ve ancak bilimin ışığında ulaşılabileceği görüşünü savunur.

Sorunların tanımlanması ve kabulünün en az sorunların çözümü kadar önemli bir unsur olduğunu düşünen SİTA, yıllardır yaşanan sorunların çözümünün ilk adımının öncelikle bunların bir sorun olduğunun kabulünden geçtiğini düşünmektedir.

Bu bağlamda, yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin, üsten ve dışardan bakan bir anlayışla değil, bizzat soruna taraf olan paydaşların ortak katkısı ile bulunmasını en gerçekçi yol olarak gören SİTA, çözüm üretme noktasında sorunu yaşayanlarla, ülkeyi yönetenler arasında bir köprü görevi görmeyi en az fikir üretmek kadar, çözüme katkı koyan etkin yollardan biri olarak görmektedir.

SİTA, tüm bu çalışmaları 10 temel ilkesine bağlı olarak gerçekleştirir. SİTA kendi ilkelerinden yana taraftır. Ancak hiçbir siyasal kuruluşun veya ideolojinin yanında veya karşısında değildir. SİTA farklılıkları bir çatışma alanı değil, bir zenginlik olarak görmektedir. SİTA çözüm önerilerinin rasyonel olması, evrensel akla uygun olması, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması ilkesinden de asla taviz vermez.